Návrh a realizace PC (i wi-fi) sítí

konzultace, site survey (měření signálu v prostředí zákazníka),  vzdálenou správu Wi-Fi sítě, diagnostiku Wi-Fi sítě.

Zakázky realizuji v prostředích: výrobní haly, venkovní prostory podniků (free acces pointy), kanceláře, maloobchody, atd.

Příprava instalace:
Před vlastní instalací bezdrátové sítě je potřebné provést posouzení prostředí na šíření signálu - site survey. Jedná se o proměření signálu přímo v konkrétním prostředí zákazníka. Při měření jsou respektována specifika instalace jako např. prostorové uspořádání pokrývaných ploch, rušení, možnosti instalace pevné datové sítě, typy antén atd. V případě realizace zakázky je posouzení zdarma. Následně je nutné zajistit rozvod datové sítě ethernet k jednotlivým přístupovým bodům.

Vlastní implementace bezdrátové sítě:
Současně s datovou kabeláží se obvykle instalují i přístupové body. Jedná-li se o klasické Wi-Fi access pointy, je vhodné, aby byly ještě před zavěšením náležitě zkonfigurovány. Instaluje-li se přepínaná bezdrátová síť, tak při montáži access portů je ověřena funkčnost jejich napájení po ethernetu. Následuje instalace bezdrátových přepínačů, které musí být zkonfigurovány podle požadavků zákazníka.

reference

Hepi-sk s.r.o.

JanAltonDesign s.r.o.

...